Skip to main content

Bl-Onestà Kollha

“Min jimxi dritt jimxi bla biża’, iżda min jgħawweġ triqatu jinqabad. L-integrità tan-nies retti tmexxihom, iżda l-ħżunija tal-qarrieqa teqridhom. Aħjar il-fqir li jimxi fis-sewwa tiegħu milli wieħed imħassar fi kliemu u iblah. Ir-raġel ġust jimxi fis-sewwa tiegħu; uliedu huma henjin warajh. Aħjar il-fqir li jimxi fis-sewwa tiegħu milli wieħed li jimxi mgħawweġ fi triqatu, u jkun għani” (Proverbji 10:9; 11:3; 19:1; 20:7; 28:6). 

L-istampa turi lill-filosfu Grieg Dijoġene meta ħareġ fis-suq ifittex raġel onest. Dakinhar baqa' diżappuntat. Fid-dinja mħassra u f’nofs ġenerazzjoni perversa, x’jaqbillek, tkun persuna onesta jew inkella banavakk brikkun? Ħafna jassumu li jaqbillek tgħawweġ tikka għax b’hekk tiffranka salt inkwiet u takkwista l-ġid bla xkiel. “Jekk timxi b’subgħajk dritt, tbati,” jikkunsillawk. “Illum ftit għadek issib nies b’subgħajhom f’ħalqhom.”

Hawn nistgħu nxommu l-ingann sataniku. Mill-bidu nett, l-avversarju qalil tagħna qarraq b’Eva – ħasbet li kienet se tiggwadanja billi tikser il-liġi t’Alla. Minflok, it-trasgressjoni t’Adam u Eva wassal għall-qirda u r-rovina tagħhom u tal-umanità.

Ftit huma n-nies b’kuraġġ biżżejjed biex jemmnu ’l Alla billi jimxu dritt, onestament, skont il-liġi tiegħu. Wieħed skrivan irċieva direttiva mill-impjegatur tiegħu biex iwieġeb ittra li biha jikkanċella ordni, u qallu xi skuża kellu jġib. Kienet falza, u l-iskrivan bi qlubija rrifjuta milli jobdi l-ordni. Minflok ma ċanfru jew keċċieh, l-impjegatur tah promozzjoni bħala l-iskrivan konfidenzjali tiegħu. 

Ngħiduha kif inhi, mal-ewwel daqqa t’għajn, il-liġi t’Alla tidher tjassrek u tfixklek. Frattant, fir-realtà, il-liġi t’Alla hi liġi ta’ libertà, li tiggwida lil min jobdiha lejn mergħat iħaddru. Hieni l-bniedem rett, għax l-onestà taġevolah ’il quddiem minkejja l-ostakli u d-diffikoltajiet li jiltaqa’ magħhom.

F’suq tal-ilsiera f’wieħed mill-istati tan-Nofsinhar, darba jingħad li kien hemm tfajjel smart u attiv, għall-biegħ. Wieħed benestant tħassar il-kondizzjoni tiegħu, u ma xtaqx illi jispiċċa taħt xi sid kattiv. 

Allura resaq fuq it-tfajjel u qallu, “Jekk nixtrik, tkun onest?” 

B’ħarsa penetranti, il-ġuvnott wieġbu, “Sinjur, tixtrini jew ma tixtrinix, jien onest.”

Xi ssib meta tħares lejk innifsek? X’tiskopri fil-konkret? Forsi qed timplimenta l-kompromessi u taħbi fik xi dnub, għax mingħalik jaqbillek? Tibqax temmen tfesfis demoniku. Indem u ibda miexi fit-triqat tal-ġustizzja li jwasslu għall-paċi u l-ferħ ġenwin. 

Talba: “Ħarisli ruħi u eħlisni, Mulej, għax l-ingann hu fond u t-tattika satanika hi aktar milli niflaħ inġerragħ. Tħallinix nitfixkel, għax fik nistkenn; int waħdek it-torri setgħan tiegħi. Żommni miexi fit-triq id-dejqa; ħalli s-sewwa u d-dritt iħarsuni għax fik nittama jien.”

Comments

Popular posts from this blog

Jesus Our Life

“I am, saith Christ our glorious head,
(May we attention give)
The resurrection of the dead,
The life of all that live.
By faith in me, the soul receives
New life, though dead before;
And he that in my name believes,
Shall live, to die no more.
The sinner, sleeping in his grave,
Shall at my voice awake;
And when I once begin to save,
My work I ne’er forsake.”
Fulfill thy promise, gracious Lord,
On us assembled here,
Put forth thy Spirit with the word,
And cause the dead to hear.
Preserve the pow’r of faith alive,
In those who love thy name;
For sin and Satan daily strive
To quench the sacred flame.
Thy pow’r and mercy first prevailed
From death to set us free;
And often since our life had failed,
If not renewed by thee.
To thee we look, to thee we bow;
To thee, for help, we call;
Our life and resurrection thou,
Our hope, our joy, our all.
      - John Newton.

Enerġija għall-Ġid jew Ħsara

“Smajtu illi ngħad lill-antiki, ‘Tikkommettix omiċidju,’ u ‘Kull min jikkommetti omiċidju jkun ħaqqu l-ġudizzju.’ Imma jien ngħidilkom, kull min jirrabja ma’ ħuh ikun ħaqqu l-ġudizzju. Jerġa’, kull min jgħid lil ħuh, ‘Raka,’ ikun suġġett għas-Sanedrin; u kull min jgħid, ‘Ja iblah!’ ikun ħaqqu jmur fl-Infern tan-nar” (Mattew 5:20-21).
Meta l-korla fija tidher fl-aħjar tagħha, tiżvelali l-agħar fil-karattru tiegħi. Il-korla, bestja inkontrollabbli, tnissel rimors fil-qalb, diskordja fid-dar, qrusa fil-komunità u konfużjoni fl-istat. 
Biss meta tiġi manipulata biex tikkonfronta problemi f’relazzjoni, tista’ tkun forza kostruttiva. Hi dajnamajt: faċilment tkun abbużata mid-delinkwenti għat-tkissir; f’xi każijiet tista’ tkun maniġġjata għall-ġid. Toffri varjetà wiesa’ ta’ possibbiltajiet. Toħloq kaos, imma tagħtik ukoll id-dinamika biex tinawgura mogħdijiet li altrimenti jibqgħu magħluqa. Tipprovdi s-saħħa biex tneħħi tfixkil, xkiel u imbarazz morali. 
Taf iċċaqlaq id-diżubbidjenza stinat…

Għajnuna Pronta

“Alla hu l-kenn u l-qawwa tagħna, għajnuna pronta dejjem fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux imqar jekk l-art titriegħed u l-muntanji jiġġarrfu f’nofs il-baħar, u l-ilmijiet tiegħu jgħajtu u jirgħaw, u l-muntanji jitheżżu bit-tqanqil tagħhom. Hemm xmara li n-nixxigħat tagħha jferrħu l-belt t’Alla, l-għamara qaddisa tal-Ogħla. Alla qiegħed f’nofsha; hi ma titħarrikx. Alla jgħinna, mit-tbexbix tal-jum. Il-ġnus triegħdu, is-saltniet iġġarrfu; hu semma’ leħnu u l-art iddewbet. Il-Mulej tal-eżerċti magħna; Alla ta’ Ġakobb hu l-fortizza tagħna” (Salmi 46:1-7).
Għajnuna li mhix preżenti meta għandna bżonnha ma tiswa kważi xejn. L-ankra li titħalla fuq l-art tkun bla fejda għall-baħrin f’nofs il-maltempata. Tabib li ma ssibux meta tinsab marid ma jaġevolak xejn. Fost id-diversi għajnuniet tal-art, ftit huma pronti: ġeneralment iddum biex tiksibhom u tapprofitta minnhom. 
Xi ngħidu, però, dwar Alla tagħna? Hu preżenti kull meta nfittxuh, preżenti meta għandna bżonnu, u preżenti meta nkunu gawde…